Om oss

Telemedicin och recept på nätet utvecklas mycket snabbt i USA. Hälsovårdssystemen har snabbt anpassat sig. För patienterna innebär detta att de nu kan få ett recept utan långa väntetider. 

Personer med begränsad rörlighet, äldre eller patienter som skulle behöva resa långt för att träffa en läkare har också nytta av telemedicin, särskilt när det gäller utfärdande av recept. Dessutom minskar behandlingen online risken för att smittas av smittsamma sjukdomar i väntrummet.

Dessutom är en seriös telemedicinsk tjänst ibland den första kontaktpunkten för patienter som inte vill ta sina bekymmer till sin husläkare – till exempel när det handlar om känsliga frågor. I sådana fall är ett recept på nätet ett utmärkt alternativ till den pinsamma resan till det lokala apoteket. 

G2hp.net ger läsarna högkvalitativt innehåll och information om medicinska erbjudanden, produkter och deras användning online, vilket gör det första steget till en onlinekonsultation mycket enklare.

Vilka vi är

Bakom innehållet på G2hp.net står läkemedelsavdelningen inom mediekoncernen Bear Fruit Ltd. På vår webbplats vill vi informera dig om medicinska ämnen i en begriplig form. Våra förklaringar och presentationer bygger på den aktuella medicinska kunskapsnivån. 

Dessutom vill vi presentera reglerade medicinska och farmaceutiska online-leverantörer för våra besökare, som de kan kontakta och använda deras tjänster.

Kvalitet är vår högsta prioritet

G2hp.net vill presentera högkvalitativt och oberoende innehåll om livsstilsbehandlingar och virtuella läkartjänster. Vi svarar på dina frågor om vanliga sjukdomar och deras symptom och presenterar motsvarande läkemedel, deras sammansättning och tillämpning. 

Telemedicinskt stöd omfattar också omfattande information om förfarandena för online-läkarpraktiker och möjligheterna till fjärrdiagnostik.

Våra experter forskar om alla ämnen på grundval av de senaste vetenskapliga rönen. Vi vill inte att vårt erbjudande ska uppfattas som en ersättning för att konsultera en läkare och få professionell behandling. Vi rekommenderar därför ett läkarbesök och avråder från självdiagnostik och medicinering på egen hand.

Vårt mål är att informera patienterna om möjligheterna med recept på nätet och telemedicin och att erbjuda artiklar om behandlingar och tillstånd på ett begripligt språk!
Thomas Fischer
Medicinsk konsult

En av tyngdpunkterna på G2hp.net är den seriösa och välgrundade informationen om telemedicinska erbjudanden. Behovet av information är enormt, eftersom många patienter (ännu) inte vet vilka alternativ som står till buds. Det är inte bara äldre människor som uppskattar tidsbesparingen och befrielsen från väntetider, och den diskreta hanteringen av en läkarkonsultation eller utfärdandet av recept online är till stor hjälp för vissa patienter. 

Förutom att förklara förfarandena vill vi också presentera de viktigaste beprövade sexuella förstärkarna, deras aktiva ingredienser och möjliga tillämpningar, och presentera våra besökare med ett urval av telemedicinska leverantörer och onlineapotek med pålitlig reglering.

Valet av medicinering och klagomål

Naturligtvis kan inte alla sjukdomar fastställas bortom allt tvivel med hjälp av fjärrdiagnostik, och det finns mediciner som läkaren endast ordinerar efter samtal med patienten och en fysisk undersökning.

Omvänt kan dock många besvär klarläggas genom telemedicin, och att utfärda ett recept online är inget problem i detta fall, särskilt om det är ett uppföljningsrecept. Detta gäller i synnerhet för ofta förekommande kroniska sjukdomar som astma, diabetes eller migrän. I dessa fall vet de berörda personerna ofta ”sin” föredragna behandling och är redan bekanta med doseringen.

En annan situation är sjukdomar som de drabbade vill ha diskret behandling för. Detta inkluderar erektil dysfunktion (impotens).  Sexuellt överförbara sjukdomar är ett konfidentiellt ämne, särskilt om specialisten i närheten också tar hand om andra familjemedlemmar. Med en telemedicinsk tjänst har patienterna möjlighet att bevara sin integritet – ända fram till leverans av den ordinerade medicinen.

Våra experter sätter sig grundligt in i varje ämne.

Innehållet och informationen på G2hp.net tillhandahålls av våra medicinska och farmaceutiska experter. De baserar sina presentationer på den senaste forskningen och utvärderar de produkter som presenteras för oss enligt en krävande katalog av kriterier. 

De telemedicinska erbjudandena rangordnas utifrån tjänstekvalitet, handläggningstid och tillgängliga tjänster och produkter. Vi väljer ut enskilda läkemedel på grundval av deras aktiva beståndsdelar och deras bevisade fördelar för patienten. Dessutom ingår även våra användares feedback i utvärderingen!

Utgångspunkten: Viktiga frågor ur patienternas perspektiv

Utgångspunkten för den information vi utarbetar är våra användares perspektiv. Vi vill nämligen besvara de frågor som patienterna ställer i praktiken. Vad är egentligen viktigt för dig när det gäller ett medicinskt ämne? Vad skulle du vilja veta om vissa läkemedel? Dina frågor är en viktig del av våra experters forskning!

Varifrån våra uppgifter kommer

Utifrån de ämnen som ligger våra besökare varmt om hjärtat samlar författarna till G2hp.net in de senaste studierna, vetenskapliga artiklar och recensioner från fackpressen. Dessa källor används för att sammanställa tillförlitlig och tekniskt korrekt information som gör det möjligt för oss att besvara dina frågor och presentera de bästa produkterna för behandling av vanliga medicinska tillstånd.

Din feedback är viktig!

För att kunna presentera den bästa och mest användbara informationen om erbjudanden och produkter förlitar vi oss inte bara på våra experters forskning utan även på våra läsares utvärderingar, åsikter och frågor. Med hjälp av deras feedback kan vi ständigt utöka och förbättra vårt utbud av produkter och tjänster och reagera ännu bättre på ännu mer relevanta ämnen. Ta kontakt med oss – och hjälp till att forma vårt innehåll!

Vanliga frågor om G2hp.net

Säljer G2hp.net produkter direkt?

Nej, på G2hp.net säljs inga produkter. Det är vår angelägenhet att informera våra läsare med högkvalitativt innehåll och på så sätt göra beslutet om en telemedicinsk konsultation lättare. För detta ändamål samarbetar vi med välrenommerade leverantörer som Treated.com.

Hur kan jag kontakta teamet på G2hp.net?

Du kan kontakta oss antingen via vårt kontaktformulär eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Är det säkert att köpa från G2hp.net?

Ja, vi samarbetar med reglerade läkarmottagningar på nätet eftersom vi vet hur viktigt det är med säkerhet och sekretess inom hälsosektorn. Detta gäller såväl kvaliteten på det innehåll vi presenterar som krypteringen och dataskyddet på vår webbplats.

Finansierar produkttillverkarna G2hp.net?

Vi samarbetar inte med tillverkare av de produkter som rekommenderas på våra sidor. Idéerna och rekommendationerna bygger på våra experters forskning, på en katalog med kvalitetskriterier och professionella bedömningar.

Vanliga frågor om läkarmottagningar på nätet

Vad är konsultationer på nätet?

Onlinekonsultationer är kommunikation mellan läkare och patient med hjälp av tekniska hjälpmedel, ofta i form av en videokonsultation i realtid. Särskild teknik eller särskilda förberedelser krävs vanligtvis inte.

Konventionella datorsystem eller smartphones med en skärm på minst tre tum och en upplösning på 640 x 480 pixlar, utrustade med kamera, mikrofon och högtalare samt tillräcklig bandbredd för en internetanslutning uppfyller kraven.

I onlinekonsultationen kan symtomen klargöras, men även det elektroniska hälsokortet kan kontrolleras. Patienten måste först samtycka till att hans eller hennes uppgifter behandlas, och onlinepraktiken skapar då en elektronisk patientjournal.

Vilka tjänster ingår i beställningen?

Medan vissa telemedicinska erbjudanden i allmänhet faktureras privat, samarbetar en del av dem med de lagstadgade sjukförsäkringsbolagen. I det här fallet är användningen av en onlinekonsulttimme inte förknippad med extra kostnader för patienten.

Hur fungerar tjänsten för recept på nätet?

När patienten hänvisas till en onlineklinik måste han eller hon först fylla i ett frågeformulär och lämna den information som efterfrågas där fullständigt och sanningsenligt.

En läkare eller specialist använder sedan denna information för att avgöra om läkemedlet i fråga är lämpligt i den avsedda dosen och kan föreslå ett alternativ som passar patienten bättre.

Så snart allt har klargjorts utfärdar läkaren ett online-recept, som är neutralt förpackat och skickas av ett postorderapotek registrerat i USA. Du kan spåra dina beställningar med ett spårningsnummer.

Vilka betalningsalternativ finns tillgängliga för patienterna?

Hos de flesta leverantörer kan du bekvämt betala med kredit- eller betalkort, och i vissa fall accepterar de även banköverföringar och elektroniska betaltjänster som PayPal.

Är nätmedicinska praktiker lagliga?

Telemedicinska läkare är styrelseläkare som vanligtvis måste få ackreditering från ett statligt styrande organ. Det har uppskattats att 76 % av de amerikanska sjukhusen använder video eller annan teknik för att få kontakt med patienter och rådgivande läkare. Center for Connected Health Policy har skapat en vägledning om telemedelsrelaterade policyer, lagar och förordningar för alla 50 delstater och District of Columbia (guiden är inriktad på Medicaid, men information om managed care finns när den är tillgänglig.

Vårt redaktionella team

De redaktionella riktlinjerna för G2hp.net syftar till att se till att du som besökare på vår webbplats får högkvalitativ och välgrundad information om medicinska och farmaceutiska ämnen, med fokus på telemedicinska erbjudanden och möjligheter. Vårt mål är att erbjuda en begriplig presentation av högkvalitativt innehåll (se även Redaktionsriktlinjer – Våra värderingar och normer).

Vår redaktion, som består av medicinska experter och redaktörer, undersöker noggrant de läkemedel och medicinska metoder på nätet som är av intresse för patienter i USA.

Här presenterar sig experterna i vår redaktion:

Och hur är redaktionen för G2hp.net nu sammansatt? Vi presenterar:
Thomas Fischer är en pensionerad apotekare med omfattande kunskaper om läkemedelsförsörjning, läkemedelsblåsning och läkemedelshantering. Han avslutade sina studier i farmaci vid universitetet i Frankfurt med en statlig examen och arbetade på olika apotek i distriktet Frankfurt i över 25 år.

Sedan mer än två år tillbaka arbetar Thomas Fischer som medicinsk konsult för redaktionen av G2hp.net och andra online-erbjudanden från koncernen. Thomas Fischer säkerställer att vårt medicinska innehåll är korrekt och övervakar och samordnar noggrant innehållsproduktionen. Dessutom stöder Thomas redaktionen när det gäller att besvara komplexa medicinska frågor.

Carolina Dohme kontrollerar regelbundet alla leverantörer av recept på nätet med avseende på kriterier som förhållandet mellan pris och prestanda, behandlingar och leveransvillkor, för att ge våra läsare en aktuell jämförelse. Efter att ha avslutat sin utbildning till försäljare av digitala medier arbetade hon för olika portaler som redaktionsassistent och innehållskoordinator.

Carolina har mer än fyra års erfarenhet som innehållsansvarig inom det medicinska området. Sedan november 2019 är Carolina en del av redaktionen och ansvarar för forskning och mediesamarbeten utöver redaktionella assistansuppgifter.

Peter A. Rühl lärde sig under sin utbildning till online-redaktör & onlinetextskapare vid distansutbildningsakademin för vuxenutbildning i Hamburg (Sverige) att förbereda även de mest komplicerade medicinska fakta och innehåll. Tidigare arbetade Peter som Content and Social Media Manager för en leverantör av recept på nätet i London.

Som innehållskoordinator i Pharma-divisionen inom Growthleads Media Group ansvarar Peter för det redaktionella underhållet och optimeringen av G2hp.net och alla andra webbplatser. Dessutom samordnar Peter genomförandet av interna och externa innehållsmarknadsföringsåtgärder samt hanterar alla relevanta resurser, särskilt vår interna redaktion. Forskning och granskning av nya innehållskällor samt ämnesforskning för att utveckla kreativa innehållsstrategier för våra läsare ingår också i hans dagliga uppgifter.