Proscar

Köp Proscar online [Med recept på nätet]

Användarrecensioner på WebMD
4/5
Från 736,32 kr (Pris inkl. läkarkonsult).

Hur fungerar receptet online?

Kort om Proscar

Proscar (Finasterid) verkar genom att minska mängden av ett naturligt kroppshormon dihydrotestosteron som orsakar tillväxt av prostata, och används för att behandla symtom på benign prostatahyperplasi (BPH) hos män med förstorad prostata.

Av g2hp-redaktionen. Artikeln har skrivits i enlighet med medicinsk standard och återspeglar det aktuella medicinska kunskapsläget. All information har undersökts noggrant och källorna anges i slutet av artikeln.

Vad är Proscar?

Proscar är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla förstorad prostata hos män. Proscar tillhör en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare som blockerar kroppens produktion av det manliga hormonet som gör att prostatan förstoras.

Detta läkemedel kommer i form av en tablett. Det tas oralt en gång om dagen med eller utan mat.

 De vanligaste biverkningarna är problem med att få eller behålla erektion, minskad sexlust och förstorade eller smärtsamma bröst.

Vad används Proscar för?

BPH

Finasterid (Proscar) används ensamt eller i kombination med ett annat läkemedel (doxazosin) för att behandla benign prostatahypertrofi (BPH, förstoring av prostatakörteln). Finasterid används för att behandla symtom på BPH såsom frekvent och svår urinering och kan minska risken för akut urinretention (plötslig oförmåga att urinera). Det kan också minska chansen att prostatakirurgi kommer att behövas. 

Finasterid är i en klass av läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare. Finasterid behandlar BPH genom att blockera kroppens produktion av ett manligt hormon som gör att prostatan förstoras. Finasterid behandlar manligt håravfall genom att blockera kroppens produktion av ett manligt hormon i hårbotten som stoppar hårväxten.

Håravfall

Finasterid (vanligtvis i form av Propecia) används också för att behandla håravfall hos män (gradvis förtunning av håret i hårbotten, vilket leder till att hårfästet sjunker eller håravfall på huvudet hos män). Finasterida används ej för att behandla håravfall hos kvinnor eller barn.

Hur Proscar verkar i kroppen

Finasterid tillhör en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare. Finasterid används för att behandla benign prostatahyperplasi (BPH), även känd som förstorad prostata. Finasterid kan användas ensamt eller i kombination med en annan medicin som kallas doxazosin (en alfablockerare). Dessa mediciner kan tas tillsammans för att minska utvecklingen av dina BPH-symtom. 

Denna medicin förbättrar symtomen förknippade med BPH, såsom minskat urinflöde, svårigheter att urinera, att gå upp för att kissa under natten eller urinstopp i början av urinering. Det kan ta sex månader eller mer att se de fulla effekterna av finasterid. 

Finasterid minskar sannolikheten för prostatakirurgi för män med BPH och måste tas regelbundet för att vara effektivt. Om medicineringen avbryts kommer prostatan att börja växa igen.

Dosering och användning: Hur tar man Proscar?

Rekommenderad vuxendos av finasterid är 5 mg en gång dagligen, taget med eller utan mat.

Många saker kan påverka dosen av ett läkemedel som en person behöver, såsom kroppsvikt, andra medicinska tillstånd och andra mediciner. Om din läkare har rekommenderat en annan dos än de som anges här, ändra inte hur du tar medicinen utan att rådfråga din läkare.

Det är viktigt att ta denna medicin exakt som din läkare har ordinerat. Om du missar en dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos. Om du inte är säker på vad du ska göra efter att ha missat en dos, kontakta din läkare eller apotekspersonal för råd.

Förvara denna medicin i rumstemperatur. Skydda den från ljus och förvara den utom räckhåll för barn. Kvinnor som är eller kan bli gravida ska inte hantera krossade eller trasiga tabletter av detta läkemedel.

Släng inte mediciner i avloppsvatten (t.ex. i handfatet eller på toaletten) eller i hushållssoporna. Fråga din apotekspersonal hur du gör av med mediciner som inte längre behövs eller som har gått ut.

Vilka biverkningar har Proscar?

Följande biverkningar har rapporterats av minst 1 % av personer som tar Proscar. Många av dessa biverkningar kan hanteras, och vissa kan försvinna av sig själv med tiden.

Kontakta din läkare om du upplever dessa biverkningar och de är allvarliga eller besvärande. Din apotekspersonal kanske kan ge dig råd om hur du hanterar biverkningar.

Du kan uppleva:

 • minskat intresse för sex
 • minskad volym av ejakulat (sperma)
 • erektil dysfunktion (impotens)
 • testikulär smärta

Även om de flesta av dessa biverkningar som listas nedan inte inträffar särskilt ofta, kan de leda till allvarliga problem om du inte kollar med din läkare eller söker läkarvård.

Kontakta din läkare så snart som möjligt om någon av följande biverkningar uppstår:

 • blod i ejakulationen
 • bröstförstoring, ömhet, knölar eller flytningar från bröstvårtan
 • fortsatta utlösningsproblem efter avslutad medicinering
 • infertilitet eller dålig spermakvalitet
 • minskad sexuell förmåga som fortsätter efter avslutad medicinering
 • minskat intresse för sexuell aktivitet som fortsätter efter avslutad medicinering
 • muskelsmärta eller svaghet
 • tecken på depression (t.ex. dålig koncentration, förändringar i vikt, förändringar i sömn, minskat intresse för aktiviteter, självmordstankar)

Sluta ta medicinen och sök omedelbar läkarvård om något av följande inträffar:

 • tecken på en allergisk reaktion (t.ex. hudutslag, klåda, nässelfeber, svullnad av läppar eller tunga)
 • tankar på självmord eller självskada

Vissa personer kan uppleva andra biverkningar än de som anges. Kontrollera med din läkare om du märker något symtom som oroar dig när du tar denna medicin.

Försiktighetsåtgärder 

Innan du börjar använda ett läkemedel, se till att informera din läkare om eventuella medicinska tillstånd eller allergier du kan ha, eventuella mediciner du tar, oavsett om du är gravid eller ammar, och andra viktiga fakta om din hälsa. Dessa faktorer kan påverka hur du ska använda denna medicin.

Bröstcancer: Bröstcancer hos män har rapporterats hos ett litet antal personer som tar finasterid. Det är inte känt med säkerhet om finasterid kan orsaka bröstcancer, men denna möjlighet kan inte uteslutas i nuläget. Om du märker några förändringar i dina bröst, såsom bröstförstoring, smärta, ömhet, knölar eller flytningar från bröstvårtan, kontakta din läkare så snart som möjligt.

Laboratorietester: Denna medicin kan minska PSA-nivåerna (ett ämne som normalt produceras och används för att utvärdera prostatacancer) och bör beaktas vid utvärdering av PSA-nivåer.

Leverfunktion: Leversjukdom eller nedsatt leverfunktion kan orsaka att denna medicin byggs upp i kroppen, vilket orsakar biverkningar. Om du har leverproblem, diskutera med din läkare hur detta läkemedel kan påverka ditt medicinska tillstånd, hur ditt medicinska tillstånd kan påverka doseringen och effektiviteten av detta läkemedel och om någon särskild övervakning behövs.

Långtidsanvändning: Effekterna av att använda denna medicin under lång tid (mer än 10 år) har inte fastställts.

Prostatacancer: Finasterid (för BPH) kan vara kopplat till en ökad risk att utveckla en sällsynt typ av cancer som kallas höggradig prostatacancer. Risken för denna cancer när du tar denna medicin anses fortfarande vara mycket liten. 

Observera att finasterid inte är godkänt för behandling av prostatacancer. Om du har några bekymmer om detta läkemedel, prata med din vårdgivare.

Möjliga interaktioner med andra läkemedel

Proscar ska inte tas tillsammans med Avodart (dutasterid), en annan 5a-reduktashämmare som används för att behandla förstorad prostata och håravfall, och som hormonbehandling för transpersoner. Proscar hämmar typ II 5a-reduktas, medan Avodart hämmar både typ I och II 5a-reduktas.

Inga andra läkemedelsinteraktioner har påvisats.

Cytokrom P450-system läkemedel

Inga läkemedelsinteraktioner av klinisk betydelse har identifierats. Finasterid verkar inte påverka det cytokrom P450-kopplade läkemedelsmetaboliserande enzymsystemet. Föreningar som har testats på människa har inkluderat antipyrin, digoxin, propranolol, teofyllin och warfarin och inga kliniskt betydelsefulla interaktioner hittades.

Annan samtidig terapi

Även om specifika interaktionsstudier inte utfördes, användes Proscar samtidigt med acetaminofen, acetylsalicylsyra, alfa-blockerare, angiotensin-konverterande enzym ACE-hämmare, smärtstillande medel, antikonvulsiva medel, beta-adrenerga blockerande medel, diuretika, kalciumkanal. blockerare, hjärtnitrater, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), bensodiazepiner, H2-antagonister och kinolon-antiinfektionsmedel utan bevis på kliniskt signifikanta negativa interaktioner.

Kontraindikationer: När ska man inte ta Proscar?

Om din vårdgivare föreslår att du tar Proscar, berätta för dem om du har eller någonsin har haft prostatacancer eller leversjukdom. Ta inte Proscar om du är allergisk mot finasterid eller några ingredienser i Proscar.

Berätta för din vårdgivare och apotekspersonal om andra mediciner, vitaminer eller kosttillskott du tar.

Proscar bör inte användas av kvinnor. Kvinnor som är gravida eller kan bli gravida bör inte röra trasiga eller krossade tabletter, eftersom detta läkemedel kan skada ofödda pojkar. Om du är gravid och av misstag får finasteridpulver på dig, tvätta av det noggrant och ring din vårdgivare.

Proscar metaboliseras främst i levern, och personer med onormal leverfunktion bör vara försiktig när de tar läkemedlet.

Din vårdgivare kommer att övervaka serumprostataspecifika antigennivåer medan du tar Proscar. Medan läkemedlet kan halvera PSA-nivåerna, tyder forskning på att denna minskning kan maskera prostatacancer. Eventuella ökningar av PSA-nivåer som inträffar efter att ha tagit Proscar bör utvärderas ytterligare, även om de faller inom det normala intervallet.

Varför är Proscar ett receptbelagt läkemedel i Sverige?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att säkerställa att Proscar används så säkert som möjligt. Baserat på denna plan har säkerhetsinformation inkluderats i produktresumén och bipacksedeln för Proscar, inklusive lämpliga försiktighetsåtgärder som ska följas av hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.

Dessutom kommer företaget som marknadsför Proscar att ta fram ett informationspaket för läkare som skriver ut läkemedlet, inklusive vägledning om att avbryta behandlingen hos patienter som inte svarar eller om det finns oro för biverkningar. Den kommer också att genomföra en ytterligare studie för att bedöma läkemedlets effekt på hjärtat och blodkärlen.

Ytterligare information finns i sammanfattningen av riskhanteringsplanen.

Risker med att köpa receptfri Proscar online

Att köpa medicin över internet kan göra livet mycket enklare. Läkemedel på Internet är ibland billigare. Dina piller levereras till din dörr.

Tyvärr finns det många oärliga onlineapotek – och det kan vara svårt att skilja de ärliga från de oärliga. Så du måste vara mycket försiktig när du köper läkemedel online.

Lita inte på ett onlineapotek om:

 • Webbplatsen ber dig inte om ett recept.
 • Onlineapoteket är inte licensierat. 
 • Onlineapoteket har inte en licensierad apotekare tillgänglig för att svara på dina frågor.
 • Webbplatsen är inte säker. Det betyder att all information du anger – din adress, ditt kreditkortsnummer – kan läsas och användas av alla som stöter på den. Säkra webbplatser använder speciella verktyg för att kryptera din information. De förvandlar det till en kod som andra människor inte kan läsa. 

Varför ska du oroa mig för läkemedel köpta på nätet?

Det kan sluta med att du köper piller som gör ont snarare än hjälper.

Världshälsoorganisationen fann att mer än hälften av de droger som såldes online på platser som inte visade någon fysisk adress var falska. Läkemedel som du köper online från källor som inte är reglerade kan vara antingen för starka eller för svaga.

Brottslingar som säljer droger på nätet har ett mål: att tjäna pengar. Så de fokuserar ofta på läkemedel som är efterfrågade och som inte finns tillgängliga i en billigare generisk form.

Många falska droger är expertförpackade. De ser ut som den äkta varan, men de kan ha gjorts under mycket smutsiga förhållanden. Och de kan innehålla ingredienser som krita, socker och mjöl istället för den medicin du behöver. I värsta fall kommer ett falskt piller att innehålla droger eller kemikalier som kan skada dig.

Varför kan jag köpa Proscar med online recept?

Du kan besöka Dokteronline.com för att få ditt hälsotillstånd granskat av en allmänläkare och få Proscar-tabletter föreskrivna.

Dokteronline.com har ett nätverk av anslutna läkare och apotek. Man har alltid tillgång till medicinsk kunskap och får en ansvarsfull service. Läkarna företaget samarbetar med är registrerade som läkare i Sverige eller resten av Europa. Utöver sitt arbete för Dokteronline.com är de flesta av verksamma som allmänläkare.

Hur funkar Dokteronline.com?

Beställning

Man väljer de läkemedel man vill beställa. Genom att fylla i ensa personuppgifter och svara på de medicinska frågeformuläret kan man slutföra ens beställning. Ens svar på det medicinska frågeformuläret granskas sedan av en läkare. När ens beställning har bekräftats som lämplig skickar läkaren receptet till apoteket. Generellt sett packas sedan ens produkt och skickas till ens dörr inom tre arbetsdagar.

Betalning

I Sverige kan man betala med:

 • Klarna
 • Mastercard
 • Nordea bankkort
 • Visa

Leverans

Efter att betalningen har mottagits tar det 1 till 3 arbetsdagar innan beställningen skickas. Läkaren kommer att granska beställningen inom 24 timmar.

Detta innehåll ändrades och granskades senast den 13.05.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
thomas fischer

Medicinskt granskad av

Thomas Fischer är en pensionerad apotekare med omfattande kunskaper inom läkemedelsförsörjning, läkemedelsblåsning och läkemedelshantering. I över två år har Thomas Fischer arbetat som medicinsk rådgivare och redaktör för redaktionen på g2hp.net. Portalen g2hp.net ger oberoende och tillförlitlig information om läkemedel och hälsa. Innehållet som erbjuds här har noggrant undersökts av expertredaktörer.

Referenser

 1. Proscar Uses. In: WebMD. URL: https://www.webmd.com/
 2. Proscar. In: RxList.com. URL:https://www.rxlist.com/
 3. Finasteride. In: American Society of Health-System Pharmacists. URL: https://medlineplus.gov/
 4. Proscar 5mg film-coated Tablets. In: Medicines.org. URL: https://www.medicines.org.uk/

VIKTIGT: Detaljerad information om de beskrivna behandlingarna finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats https://www.ema.europa.eu/en.

Ansvarsfriskrivning: På g2hp.net använder vi endast ackrediterade källor och använder oss av kollegiala granskningar för att bevisa att vårt innehåll är korrekt. Läs våra redaktionella riktlinjer för att få veta mer om hur vi fastställer medicinska fakta och förbereder vårt innehåll på ett professionellt korrekt, tillförlitligt och trovärdigt sätt.