Receptfri Tavegyl: hur du kan köpa Tavegyl receptfritt på nätet

Tavegyl är ett antihistamin och ett antikolinergt medel ordinerat för allergisk rinit. Det används också för urikaria och angioödem. Tavegyl hämmar effekten av histaminer i kroppen och används vid behandling av olika allergiska tillstånd. Det ger lindring från symtom som rinnande näsa, nysningar, klåda, rodnad, svullnad och rinnande ögon.

I Sverige är Tavegyl alltid receptbelagt.

Hur fungerar receptet online?

Av g2hp-redaktionen. Artikeln har skrivits i enlighet med medicinsk standard och återspeglar det aktuella medicinska kunskapsläget. All information har undersökts noggrant och källorna anges i slutet av artikeln.

Kan man köpa Tavegyl receptfritt i Sverige?

Tavegyl innehåller den aktiva substansen klemastin.

Vad används Tavegyl för?

Tavegyl används för lindring av symtom associerade med allergisk rinit såsom nysningar, rinorré, klåda och kittlingar. Även för hantering av milda, okomplicerade allergiska hudmanifestationer av urtikaria och angioödem. Tavegyl används också som självmedicinering för tillfällig lindring av symtom associerade med förkylning.

Klemastin är en selektiv histamin H1-antagonist och binder till histamin H1-receptorn. Detta blockerar verkan av endogent histamin, vilket sedan leder till tillfällig lindring av de negativa symtomen som histamin ger upphov till.

Tavegyl är alltid receptbelgt

Då klemastin, den aktiva substancen i Tavegyl, kan leda till allvarliga hälsobesvär vid fel användning av läkemedlet är Tavegyl alltid ett receptbelagt läkemedel i Sverige. För att få ett säkert läkemedel lagligt behöver du konsultera med din läkare som kommer att bedöma din situation idividuellt och bestämma om just Tavegyl är lämpligt för dig.

Du kan hämta ut ditt föreskrivna läkemedel hos en fysisk apotek eller hos någon av de reglerade, lagliga onineapotek. Alternativt kan du få Tevegyl både föreskrivet och hemskickat av en doktortjänst online, till exempel Dokteronline.

Varför erbjuder vissa onlinebutik Tavegyl receptfritt?

Vissa apotek erbjuder falska läkemedel för en bråkdel av kostnaden jämfört med de reglerade receptbelagda behandlingarna de imiterar. Läkemedel som används för att behandla allergisymtom som inte är licensierade för försäljning i Sverige, bevittnar också en boom i onlineförsäljning, såväl som oreglerade växtbaserade eller naturliga produkter.

Många illegala säljare poserar som onlineapotekare på sina webbplatser och erbjuder ett alternativt Tavegyl. I verkligheten är de ofta helt främlingar för läkarkåren och driver verksamheten helt olagligt.

Falska onlineapotek och produkterna de säljer är ett eskalerande hot mot folkhälsan. Genom pågående analyser har man sett hur falska apotekswebbplatser kan locka konsumenter att köpa förfalskade läkemedel med vad som verkar vara en enkel köpupplevelse, men det kan äventyra deras hälsa.

Problem med falska apotek på nätet

Onlineapotek står inför många utmaningar som svårigheter att verifiera äktheten av recept, regulatoriska frågor, tillhandahålla läkemedel som kräver lämplig förvaring för att behålla styrkan av läkemedel de säljer. Det finns ingen garanti för temperaturkontroll, vare sig inom lagringsplatser eller under transport.

En annan stor utmaning de står inför är logistiken. Till skillnad från andra föremål måste läkemedel och mediciner levereras inom en given tid.

Du garanteras aldrig att onlineapotek som säljer olagliga substanser kommer att skicka dig rätt läkemedel med rätt aktiv ingrediens och utan farliga tillsatser samt att läkemedlet har lagrats på rätt sätt och inte har utgått.

Risker med att köpa receptfritt Tavegyl

Tavegyl är ett receptbelagt läkemedel då allvarliga biverkningar, interaktioner och kontraindikationer kan finnas eller uppstå vid fel användning.

Överdosering

För mycket Tavegyl kan leda till:

 • Muntorrhet, 
 • vidgade pupiller i ögonen, 
 • rodnad hud, 
 • magrelaterade problem

Biverkningar av Tavegyl

Följande biverkningar kan bli bättre med tiden när din kropp vänjer sig vid medicineringen. Låt din läkare veta omedelbart om du fortsätter att uppleva dessa symtom eller om de förvärras med tiden.

 • Förlust av koordination
 • Förvirring
 • Huvudvärk
 • Magbesvär
 • Suddig syn
 • Sömnighet
 • Torr mun, näsa eller svalg
 • Yrsel

Klemastin kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Denna risk kan vara ännu högre för vissa grupper. Om detta oroar dig, tala med din läkare eller apotekspersonal om andra alternativ

Klemastin kan nämligen orsaka trötthet eller dåsighet för många människor som tar det. Detta kan påverka din förmåga att fokusera, tänka och reagera. Denna biverkning är mer sannolikt att inträffa eller vara mer intensiv om du är över 60 år, dricker alkohol medan du tar denna medicin eller tar andra mediciner som orsakar dåsighet (t.ex. opioider, bensodiazepiner, sömnmedel). Var försiktig och undvik aktiviteter som kräver att du är uppmärksam, som att köra bil eller använda maskiner, tills du vet hur denna medicin påverkar dig.

Att köpa läkemedel på nåtet

Många webbplatser som säljer läkemedel online kommer från länder utanför Sverige och är inte reglerade av svenska myndigheter. Att köpa receptbelagda läkemedel från obehöriga källor ökar markant risken för att få undermåliga eller falska läkemedel.

Om du får läkemedel utan att konsultera en lämplig sjukvårdspersonal riskerar du att få läkemedel som inte är säkra eller olämpliga för dig att ta.

Läkemedel som köps online kanske inte uppfyller svenska regler och kvalitetsstandarder.

Hur farligt är falsk Tavegyl?

Eftersom det är helt oreglerat, finns det inget sätt att veta hur falsk Tavegyl produceras, eller vad läkemedlen faktiskt innehåller.

En stor mängd falska Tavegyl-piller som beslagtagits i Storbritannien tros vara tillverkade i Indien under medicinskt tveksamma omständigheter. Platserna där läkemedlen tillverkas är ofta ohygieniska och kan utsätta läkemedlen för giftiga kemikalier.

Falska Tavegyl-piller i sig kan vara laddade med giftiga ingredienser. Labbtestade falska Tavegyl-piller har avslöjat en skräckinjagande cocktail av ingredienser, från tvättmedel, vägfärg till talk.

Att inte veta doseringen av Tavegyls aktiva ingrediens klemastin i ett givet piller kan i sig vara farligt om det inte leder till döden av Tavegyl. Plötsliga dosförändringar kan vara farliga om du är van vid en lägre dos och, i avsaknad av reglering, är det möjligt att falska Tavegyl-piller inte innehåller någon av den aktiva ingrediensen alls.

Så här köper du lagligt Tavegyl på nätet

Att man behöver ett giltigt recept för att köpa Tavegyl online betyder dock inte att man behöver gå till ett fysiskt apotek och inte kan köpa läkemedlet online.

Det viktigaste är att undvika oreglerade läkemedel som erbjuds av olagliga apotek receptfritt. Det man KAN göra är att använda en online leverantör såsom Dokteronline.

Hur Dokteronline fungerar

Hos Dokteronline intervjuas du av en läkare som bedömer din hälsa och de läkmedel du tar för att utfärda ett recept för Tavegyl. Du kommer att kunna ställa frågor till läkaren. Om du blir en lämplig kandidat för Tavegyl får du läkemedlet levererat hem till din brevlåda.

Webbplatsen erbjuder de med allergiska besvär en möjlighet att köpa Tavegyl online (med ett giltigt recept) från en pålitlig källa. 

Dokteronlines Tavegyl hemleverans online-erbjudande kan nås via www.dokeronline.com/se och inkluderar omfattande e-handelsfunktioner. Med Tavegyl hemleverans kan de med allergibesvär skicka in ett nytt Tavegyl-recept eller fylla på ett befintligt, uppskatta sin egenavgift i realtid och kontrollera statusen för deras beställning, från privatlivet i sina hem. Snabba fraktalternativ är tillgängliga. 

Dokteronline kommer att hantera alla back-end-funktioner, inklusive autentisering av alla recept.

Detta innehåll ändrades och granskades senast den 13.05.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
thomas fischer

Medicinskt granskad av

Thomas Fischer är en pensionerad apotekare med omfattande kunskaper inom läkemedelsförsörjning, läkemedelsblåsning och läkemedelshantering. I över två år har Thomas Fischer arbetat som medicinsk rådgivare och redaktör för redaktionen på g2hp.net. Portalen g2hp.net ger oberoende och tillförlitlig information om läkemedel och hälsa. Innehållet som erbjuds här har noggrant undersökts av expertredaktörer.

Referenser

 1. Tavegyl Uses. In: ndrugs.com. URL:  https://www.ndrugs.com/
 2. Clemastine. In: GoodRx. URL:  https://www.goodrx.com/
 3. Tavegil Tablets. In:Medicines.org. URL: https://www.medicines.org.uk/
 4. Allergic rhinitis and its control by antihistamines: clinical trial of Tavegyl (meclastine). In:National Library of Medicine. URL:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
 5.  Tavegyl in treatment of allergic skin diseases. In:National Library of Medicine. URL:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

VIKTIGT: Detaljerad information om de beskrivna behandlingarna finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats https://www.ema.europa.eu/en.

Ansvarsfriskrivning: På g2hp.net använder vi endast ackrediterade källor och använder oss av kollegiala granskningar för att bevisa att vårt innehåll är korrekt. Läs våra redaktionella riktlinjer för att få veta mer om hur vi fastställer medicinska fakta och förbereder vårt innehåll på ett professionellt korrekt, tillförlitligt och trovärdigt sätt.