Torsemid

Köp Torsemid online [Med recept på nätet]

Användarrecensioner på WebMD
4/5
Från 844,39 kr (Pris inkl. läkarkonsult).

Hur fungerar receptet online?

Kort om Torsemid

Torsemid är ett receptbelagt läkemedel som finns i två former: en oral tablett och i en intravenös form. Läkemedlet används för att behandla ödem eller högt blodtryck. Torsemide oral tablett är tillgänglig som varumärkesläkemedlet Demadex och som ett generiskt läkemedel. Generiska läkemedel kostar vanligtvis mindre än varumärkesversionen. I vissa fall kanske de inte är tillgängliga i alla styrkor eller former som varumärkesläkemedlet.

Av g2hp-redaktionen. Artikeln har skrivits i enlighet med medicinsk standard och återspeglar det aktuella medicinska kunskapsläget. All information har undersökts noggrant och källorna anges i slutet av artikeln.

Vad är Torsemid?

Torsemid är ett loopdiuretikum som används för att behandla vätskeretention (ödem) hos personer med hjärtsvikt, leversjukdom eller njursjukdom.

Torsemid används också för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Att sänka blodtrycket kan minska risken för stroke eller hjärtinfarkt.

Vad änvänds Torsemid för?

Torsemid används ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla högt blodtryck.

 Torsemid används även för att behandla ödem (vätskeretention) orsakat av olika medicinska problem, inklusive hjärt-, njur- eller leversjukdom. Det fungerar genom att få njurarna att göra sig av med onödigt vatten och salt från kroppen till urinen.

Hur Torsemid verkar I kroppen?

Torsemid tillhör en klass av läkemedel som kallas diuretika. En klass av läkemedel är en grupp läkemedel som fungerar på liknande sätt. Dessa läkemedel används ofta för att behandla liknande tillstånd.

Torsemid verkar genom att få din njure att utsöndra mer vatten och elektrolyter, inklusive natriumklorid. Detta hjälper till att avlägsna överflödig vätska, lindrar ödem. Det sänker också ditt blodtryck.

Dosering och användning: Hur tar man Torsemid?

Doseringsformer

 • injicerbar lösning (10 mg/ml)
 • oral tablett (10 mg; 100 mg; 20 mg; 5 mg)

Innan du tar detta läkemedel

Du bör inte använda torsemid om du är allergisk mot det, eller om:

 • du inte kan kissa
 • du är allergisk mot ett oralt diabetesläkemedel
 • en allergi mot povidon (ibland i jod, Betadine)
 • hjärtsjukdom
 • leverproblem som cirros eller hepatit (såvida du inte tar torsemid för ödem relaterat till leversjukdom)
 • njurproblem (såvida du inte tar torsemid för ödem relaterat till njursjukdom)
 • om du behöver ha någon typ av röntgen- eller datortomografi med ett färgämne som injiceras i dina vener
 • om du äter en diet med låg salthalt

Graviditet

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt om torsemid kommer att skada ett ofött barn. Men att ha högt blodtryck under graviditeten kan orsaka komplikationer som diabetes eller eklampsi (farligt högt blodtryck som kan leda till medicinska problem hos både mor och barn). Fördelarna med att behandla hypertoni kan uppväga eventuella risker för barnet.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel. Fråga din läkare om eventuella risker.

Användning

Din läkare kan ibland ändra din dos. Använd läkemedlet exakt enligt anvisningarna.

Torsemid injektion ges som en infusion i en ven. En vårdgivare kan lära dig hur du använder läkemedlet på rätt sätt själv. Torsemidinjektion ges antingen som en långsam infusion under 2 minuter eller som en kontinuerlig (dygnet runt) infusion.

Om du har skrumplever eller andra leverproblem kan du få din första injektion på sjukhus eller klinik för att snabbt behandla allvarliga biverkningar.

Läs och följ noggrant alla bruksanvisningar som medföljer din medicin. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du inte förstår alla instruktioner.

Förbered en injektion först när du är redo att ge den. Använd inte om läkemedlet har ändrat färg eller har partiklar i sig. Ring din apotekspersonal för ny medicin.

Du kan ta torsemid med eller utan mat.

Ditt blodtryck kommer att behöva kontrolleras ofta, och du kan behöva andra medicinska tester. Både ditt blod och din urin kan testas om du har kräkts eller är uttorkad.

Vissa saker kan göra att ditt blodtryck blir för lågt. Detta inkluderar kräkningar, diarré eller kraftig svettning. Ring din läkare om du är sjuk med kräkningar eller diarré.

Ditt tillstånd kan behandlas med en kombination av läkemedel. Använd alla mediciner enligt anvisningar från din läkare. Ändra inte dina doser eller medicinschema utan din läkares råd.

Om du har högt blodtryck, fortsätt att ta torsemid oralt även om du mår bra. Högt blodtryck har ofta inga symtom. Du kan behöva använda blodtrycksmedicin resten av ditt liv.

Läkemedelsformer och styrkor

Form: oral tablett

 • Styrkor: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 100 mg
 • Märke: Demadex

Form: oral tablett

 • Styrkor: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 100 mg

Dosering för ödem (vätskeretention)

Vuxendosering (åldrar 18–64 år)

För ödem orsakat av kongestiv hjärtsvikt:

 • Typisk startdos: 10 eller 20 mg tas en gång per dag.
 • Dosökningar: Din läkare kan fördubbla din dos tills din vätskeretention är under kontroll.
 • Maximal dos: 200 mg per dag.

För ödem orsakat av njursvikt:

 • Typisk startdos: 20 mg tas en gång per dag.
 • Dosökningar: Din läkare kan fördubbla din dos tills din vätskeretention är under kontroll.
 • Maximal dos: 200 mg per dag.

För ödem orsakat av leversjukdom:

 • Typisk startdos: 5 eller 10 mg tas en gång per dag. Du kommer att ta detta läkemedel med en aldosteronantagonist eller ett kaliumsparande diuretikum.
 • Dosökningar: Din läkare kan fördubbla din dos tills din vätskeretention är under kontroll.
 • Maximal dos: 40 mg per dag.

Barndosering (åldrar 0–17 år)

 • Detta läkemedel har inte studerats på barn. Det bör inte användas till barn yngre än 18 år.

Seniordosering (åldrar 65 år och äldre)

Det finns inga specifika rekommendationer för senior dosering. En normal dos för vuxna kan göra att nivåerna av detta läkemedel blir högre än normalt i din kropp. Om du är senior kan du behöva en lägre dos eller ett annat doseringsschema.

Dosering för högt blodtryck (hypertoni)

Vuxendosering (åldrar 18–64 år)

 • Typisk startdos: 5 mg tas en gång per dag.
 • Dosökningar: Om det behövs kan din läkare öka din dos till 10 mg efter 4–6 veckor.

Barndosering (åldrar 0–17 år)

Detta läkemedel har inte studerats på barn. Det bör inte användas till barn yngre än 18 år.

Vilka biverkningar har Torsemid?

Vanliga biverkningar av torsemide inkluderar:

 • Diarré
 • Elektrolytobalans
 • Förstoppning
 • Hosta
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Impotens
 • Ledvärk
 • Magbesvär
 • Matsmältningsbesvär/halsbränna
 • Minskad sexlust
 • Nervositet
 • Rinnande eller täppt näsa
 • Svårt att få orgasm
 • Sömnlöshet
 • Yrsel
 • Överdriven eller ökad urinering

Mindre vanliga biverkningar av torsemid inkluderar:

 • Hyperurikemi
 • Klåda
 • Ländryggssmärta
 • Muskelkramp
 • Trötthet
 • Utslag
 • Yrsel när man står
 • Öronskador 

Allvarliga biverkningar av torsemid inkluderar:

 • Elektrolytrubbningar
 • Förmaksflimmer
 • Hudsvullnad på grund av en allergisk reaktion
 • Leversjukdom
 • Lågt blodtryck (hypotension)
 • Lågt kalium i blodet (hypokalemi)
 • Ventrikelflimmer
 • Yrsel och svimning

Rapporterade biverkningar efter marknadsföring av torsemid inkluderar:

 • Mag-tarmsystemet: Pankreatit, buksmärtor
 • Nervsystemet: Domningar och stickningar, förvirring, synnedsättning, aptitlöshet
 • Hematologiska: Lågt antal vita blodkroppar (leukopeni), låga blodplättar (trombocytopeni), anemi
 • Lever och gallvägar: Ökning av levertransaminaser, gamma-glutamyltransferas
 • Metabolism: Brist på tiamin (vitamin B1).
 • Hud/överkänslighet: Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, ljuskänslighetsreaktion, klåda
 • Urogenital: Akut urinretention

Detta dokument innehåller inte alla möjliga biverkningar och andra kan förekomma.

Möjliga interaktioner med andra läkemedel

Allvarliga interaktioner av torsemid inkluderar:

 • amikacin
 • amisulprid
 • cisaprid
 • gentamicin
 • kanamycin
 • neomycin PO
 • netilmicin
 • paromomycin
 • scilla
 • streptomycin
 • tobramycin

Torsemid varningar

Detta läkemedel kommer med flera varningar.

Allergivarning

Torsemid kan orsaka en allvarlig allergisk reaktion. Symtom inkluderar:

 • problem att andas
 • svullnad i halsen eller tungan
 • nässelfeber
 • Om du utvecklar dessa symtom, ring 911 eller gå till närmaste akutmottagning.

Ta inte detta läkemedel igen om du någonsin har haft en allergisk reaktion på det eller povidon. Att ta det igen kan vara dödligt (orsaka döden).

Varning för alkoholinteraktion

Användning av drycker som innehåller alkohol kan öka risken för lågt blodtryck och yrsel av torsemid. Om du dricker alkohol, tala med din läkare.

Kontraindikationer: När ska man inte ta Torsemid

Du bör inte använda torsemid om du är allergisk mot sulfa-läkemedel eller om du inte kan kissa.

Innan du tar detta läkemedel

Du bör inte använda torsemid om du är allergisk mot det, eller om:

 • du inte kan kissa; eller
 • du är allergisk mot ett oralt diabetesläkemedel.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

 • en allergi mot povidon 
 • gikt
 • hjärtsjukdom
 • leverproblem som cirros eller hepatit (njurproblem (såvida du inte tar torsemid för ödem relaterat till njursjukdom)
 • om du går på en diet med låg salthalt

Om du behöver ha någon typ av röntgen- eller datortomografi med ett färgämne som injiceras i dina vener, berätta för dina vårdgivare att du för närvarande tar torsemid.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel. Fråga din läkare om eventuella risker.

Varför är Torsemid ett receptbelagt läkemedel i Sverige?

Torsemid är ett läkemedel som inte är lämplig för alla. Vissa personer kan ha komplikationer när de använder detta läkemedel på grund av deras hälsotillstånd medan andra kan ta läkemedel som skulle kunna interagera med torsemid.

Det är bäst att alltid rådfråga med läkaren innan du ens överväger att använda läkemedlet.

Risker med att köpa receptfri Torsemid online

Att köpa medicin över internet kan göra livet mycket enklare. Läkemedel på Internet är ibland billigare. Dina piller levereras till din dörr.

Tyvärr finns det många oärliga onlineapotek – och det kan vara svårt att skilja de ärliga från de oärliga. Så du måste vara mycket försiktig när du köper läkemedel online.

Lita inte på ett onlineapotek om:

 • Webbplatsen ber dig inte om ett recept.
 • Onlineapoteket är inte licensierat. 
 • Onlineapoteket har inte en licensierad apotekare tillgänglig för att svara på dina frågor.
 • Webbplatsen är inte säker. Det betyder att all information du anger – din adress, ditt kreditkortsnummer – kan läsas och användas av alla som stöter på den. Säkra webbplatser använder speciella verktyg för att kryptera din information. De förvandlar det till en kod som andra människor inte kan läsa. 

Varför ska du oroa mig för läkemedel köpta på nätet?

Det kan sluta med att du köper piller som gör ont snarare än hjälper.

Världshälsoorganisationen fann att mer än hälften av de droger som såldes online på platser som inte visade någon fysisk adress var falska. Läkemedel som du köper online från källor som inte är reglerade kan vara antingen för starka eller för svaga.

Brottslingar som säljer droger på nätet har ett mål: att tjäna pengar. Så de fokuserar ofta på läkemedel som är efterfrågade och som inte finns tillgängliga i en billigare generisk form.

Många falska droger är expertförpackade. De ser ut som den äkta varan, men de kan ha gjorts under mycket smutsiga förhållanden. Och de kan innehålla ingredienser som krita, socker och mjöl istället för den medicin du behöver. I värsta fall kommer ett falskt piller att innehålla droger eller kemikalier som kan skada dig.

Varför kan jag köpa Torsemid med online recept?

Du kan besöka Dokteronline.com för att få ditt hälsotillstånd granskat av en allmänläkare och få Torsemid-tabletter föreskrivna.

Dokteronline.com har ett nätverk av anslutna läkare och apotek. Man har alltid tillgång till medicinsk kunskap och får en ansvarsfull service. Läkarna företaget samarbetar med är registrerade som läkare i Sverige eller resten av Europa. Utöver sitt arbete för Dokteronline.com är de flesta av verksamma som allmänläkare.

Hur funkar Dokteronline.com?

Beställning

Man väljer de läkemedel man vill beställa. Genom att fylla i ensa personuppgifter och svara på de medicinska frågeformuläret kan man slutföra ens beställning. Ens svar på det medicinska frågeformuläret granskas sedan av en läkare. När ens beställning har bekräftats som lämplig skickar läkaren receptet till apoteket. Generellt sett packas sedan ens produkt och skickas till ens dörr inom tre arbetsdagar.

Betalning

I Sverige kan man betala med:

 • Klarna
 • Mastercard
 • Nordea bankkort
 • Visa

Leverans

Efter att betalningen har mottagits tar det 1 till 3 arbetsdagar innan beställningen skickas. Läkaren kommer att granska beställningen inom 24 timmar.

Detta innehåll ändrades och granskades senast den 13.05.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
thomas fischer

Medicinskt granskad av

Thomas Fischer är en pensionerad apotekare med omfattande kunskaper inom läkemedelsförsörjning, läkemedelsblåsning och läkemedelshantering. I över två år har Thomas Fischer arbetat som medicinsk rådgivare och redaktör för redaktionen på g2hp.net. Portalen g2hp.net ger oberoende och tillförlitlig information om läkemedel och hälsa. Innehållet som erbjuds här har noggrant undersökts av expertredaktörer.

Referenser

 1. Torsemide. In: American Society of Health-System Pharmacists. URL: https://medlineplus.gov/
 2. Torsemide. In: Drugs.com. URL: https://www.drugs.com/
 3. Torsemide. In: Rxlist.com. URL:  https://www.rxlist.com/
 4. ​​Torsemide, Oral Tablet. Medically reviewed by University of Illinois — Written by University of Illinois. In: Healthline Media. URL: https://www.healthline.com/
 5. Torsemide (oral route). In: Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). URL:  https://www.mayoclinic.org/

VIKTIGT: Detaljerad information om de beskrivna behandlingarna finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats https://www.ema.europa.eu/en.

Ansvarsfriskrivning: På g2hp.net använder vi endast ackrediterade källor och använder oss av kollegiala granskningar för att bevisa att vårt innehåll är korrekt. Läs våra redaktionella riktlinjer för att få veta mer om hur vi fastställer medicinska fakta och förbereder vårt innehåll på ett professionellt korrekt, tillförlitligt och trovärdigt sätt.