Viagra

Köp Viagra online [Med recept på nätet]

Användarrecensioner på WebMD
4/5
Från 907,96 kr (Pris inkl. läkarkonsult).

Hur fungerar receptet online?

Kort om Viagra

Sildenafil är ett läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion. Det ökar blodflödet till penis för att hjälpa män att få erektion. Minst två tredjedelar av männen har förbättrad erektion efter att ha tagit det. Detta läkemedel finns på recept och kan även köpas på de flesta apotek i Sverige. Det kommer som tabletter som du sväljer, tuggtabletter och som en vätska som du dricker.

Av g2hp-redaktionen. Artikeln har skrivits i enlighet med medicinsk standard och återspeglar det aktuella medicinska kunskapsläget. All information har undersökts noggrant och källorna anges i slutet av artikeln.

Vad är Viagra?

Viagra är varumärket för det receptbelagda läkemedlet sildenafil. Det används för att behandla erektil dysfunktion, alltså impotens eller problem att få eller behålla erektion, hos män.

Viagra tillhör en klass av läkemedel som kallas fosfodiesterashämmare (PDE). Det fungerar genom att öka blodflödet till penis.

Viagra marknadsförs av Pfizer.

Vad änvänds Viagra för?

Det primära tillståndet som behandlas med Viagra är impotens.

Det mest uppenbara symtomet på erektil dysfunktion (ED) är en oförmåga att få erektion. Vissa män har då och då problem med att få eller behålla erektion, vilket kan anses vara normalt.

Om detta problem blir frekvent eller varar länge bör du uppsöka din läkare. 

Det finns många orsaker till ED. 

Tecken och symtom på erektil dysfunktion:

 • Känslor av förlägenhet eller skuld
 • Låg självkänsla höger upp pil
 • Minskad sexlust
 • Problem att få erektion
 • Problem med att hålla en erektion under tillräckligt lång tid
 • Symtom på andra sexuella störningar

Vissa sexuella störningar är relaterade till ED och kan orsaka liknande symtom som ED, såsom:

 • För tidig utlösning 
 • Fördröjd utlösning 
 • Oförmågan att få orgasm eller bli tillräckligt stimulerad

Hur Viagra verkar I kroppen?

När du är sexuellt upphetsad, antingen genom sexuella tankar eller beröring, skickar din hjärna meddelanden till din penis. Dessa meddelanden gör att vissa kemikalier släpps ut i din penis.

En av dessa kemikalier, som kallas cyklisk GMP, slappnar av och vidgar vissa blodkärl i din penis. Cyklisk GMP slappnar också av musklerna runt den erektila vävnaden i din penis som kallas corpus cavernosum. Dessa åtgärder tillåter blod att flöda in i corpus cavernosum, vilket gör att din penis blir hård och upprätt.

ED kan uppstå om du har vissa problem som påverkar din kropps förmåga att få erektion. Tillståndet kan bero på problem med meddelanden som skickas från din hjärna. ED kan också bero på problem med blodflödet till din penis.

Vad gör Viagra för ED?

Viagra fungerar för att behandla ED genom att hjälpa dig att få och bibehålla en erektion. Läkemedlet gör detta genom att förbättra blodflödet till din penis när du är sexuellt upphetsad.

Viagra är en typ av läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. Det verkar genom att hämma verkan av ett enzym som kallas PDE5. 

Normalt försvinner en erektion när PDE5 bryter ner det cykliska GMP i din penis. Men Viagra blockerar verkan av PDE5, så det tillåter cyklisk GMP att fortsätta arbeta under en längre tid än vanligt. Denna åtgärd förbättrar blodflödet till din penis och hjälper dig att få och behålla erektion.

Trots detta ökar Viagra inte direkt din sexlust. Och det gör dig inte sexuellt upphetsad. Vissa män tycker dock att om Viagra fungerar för att behandla deras sexuella problem ökar det också deras sexuella självförtroende. Och detta kan leda till en ökad sexlust.

Dosering och användning: Hur tar man Viagra?

Din läkare kommer att förklara hur du ska ta Viagra. De kommer också att förklara hur mycket man ska ta och hur ofta. Se till att följa din läkares instruktioner. Nedan finns vanliga doser, men ta alltid den dos som din läkare ordinerar.

Användning

Viagra kommer som tabletter som du tar genom munnen, vid behov.

Viagra finns i dessa styrkor: 25 milligram (mg), 50 mg och 100 mg.

Andra former av sildenafil finns i andra styrkor, såsom 20 mg. Men Viagra finns bara i de tre styrkorna som anges ovan.

När ska man ta Viagra

Viagra ska endast tas vid behov, cirka 1 timme innan du har sex. Det behöver inte tas regelbundet varje dag.

Tala med din läkare om hur lång tid före sex du ska ta Viagra. Det är möjligt att Viagra kan börja verka inom 30 minuter efter att det har tagits. Men ibland kan det ta upp till 4 timmar för läkemedlet att fungera.

I vilket fall som helst bör du inte ta Viagra mer än en gång dagligen.

Dosering

Normaldosen vid start av Viagra är 50 mg, efter behov.

Den maximala dosen av Viagra är 100 mg varje dag. Doser över maxdosen, såsom 200 mg per dag, ökar risken för biverkningar. Och i vissa fall kan detta vara allvarligt.

Din läkare kommer att rekommendera din Viagra-dosering. Men de kan rekommendera en lägre dos av läkemedlet om du är äldre än 65 år. Det beror på att du kan ha en ökad risk för biverkningar med tanke på din ålder. Så till exempel kan dosen för någon 70 år vara 25 mg efter behov, istället för 50 mg efter behov.

Din läkare kommer att rekommendera den dos av Viagra som är bäst för dig.

Vilka biverkningar har Viagra?

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber; svårt att andas; svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Sluta ta sildenafil och få akut medicinsk hjälp om du har:

 • erektion är smärtsam eller varar längre än 4 timmar (förlängd erektion kan skada penis)
 • hjärtinfarktsymtom – bröstsmärta eller tryck, smärta som sprider sig till din käke eller axel, illamående, svettning
 • synförändringar eller plötslig synförlust

Ring din läkare omedelbart om du har:

 • en lätt känsla, som att du kanske svimmar
 • ett anfall
 • oregelbunden hjärtrytm
 • ringningar i öronen eller plötslig hörselnedsättning
 • svullnad i dina händer, vrister eller fötter
 • svår andnöd, hosta med skummande slem

Vanliga biverkningar kan inkludera:

 • huvudvärk, yrsel
 • muskelvärk, ryggsmärta
 • onormal syn
 • orolig mage
 • rinnande eller täppt näsa
 • rodnad eller stickningar)
 • sömnproblem (sömnlöshet)

Möjliga interaktioner med andra läkemedel

Viagra kan interagera med flera andra mediciner. Olika interaktioner kan orsaka olika effekter. Till exempel kan vissa interaktioner störa hur väl ett läkemedel fungerar. Andra interaktioner kan öka biverkningarna eller göra dem mer allvarliga.

Viagra och andra mediciner

Nedan finns listor över läkemedel som kan interagera med Viagra. Dessa listor innehåller inte alla läkemedel som kan interagera med Viagra.

Innan du tar Viagra, tala med din läkare och apotekspersonal. Berätta för dem om alla receptbelagda, receptfria och andra läkemedel du tar. Berätta också för dem om alla vitaminer, örter och kosttillskott du använder. Att dela denna information kan hjälpa dig att undvika potentiella interaktioner.

Om du har frågor om läkemedelsinteraktioner som kan påverka dig, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Viagra och andra ED-mediciner

Du bör inte ta Viagra med några andra mediciner för erektil dysfunktion (ED). Detta inkluderar receptbelagda läkemedel, såsom:

 • alprostadil
 • avanafil (Stendra)
 • tadalafil (Viagra)
 • vardenafil (Levitra)

Det inkluderar också naturliga eller receptfria ED-behandlingar, såsom l-arginin och yohimbin.

Att ta Viagra tillsammans med andra ED-mediciner ökar risken för vissa biverkningar, såsom lågt blodtryck eller priapism, en långvarig och ibland smärtsam erektion som inte försvinner. Det är en medicinsk nödsituation eftersom det kan skada vävnaderna i din penis och leda till permanent ED.

Om du använder Viagra, använd inga andra mediciner för ED utan att prata med din läkare.

Viagra och nitrater

Du bör inte ta Viagra med nitratläkemedel. Detta inkluderar vissa receptbelagda läkemedel, såsom nitroglycerin, som används för att behandla angina pectoris. Att ta Viagra med nitrater kan orsaka ett farligt blodtrycksfall som kan leda till hjärtinfarkt eller stroke.

Exempel på nitratläkemedel som inte bör tas med Viagra inkluderar:

 • alkylnitrat
 • glyceryltrinitrat
 • isosorbiddinitrat 
 • isosorbidmononitrat
 • nitroglycerin 

Viagra och läkemedel för pulmonell arteriell hypertoni

Du bör inte ta Viagra om du tar läkemedel för PAH som anges nedan. Att ta Viagra med dessa mediciner kan få ditt blodtryck att sjunka för lågt.

Exempel på läkemedel som används för att behandla PAH som inte bör tas med Viagra inkluderar:

 • riociguat (Adempas)
 • sildenafil (Revatio)
 • tadalafil (Adcirca)

Viagra och blodtrycksläkemedel

Viagra kan ibland orsaka lågt blodtryck. Om du tar Viagra tillsammans med läkemedel som används för att behandla högt blodtryck kan ditt blodtryck sjunka ännu lägre.

Exempel på läkemedel som används för att behandla högt blodtryck inkluderar:

 • ACE-hämmare, såsom lisinopril (Zestril)
 • angiotensin II-receptorblockerare (Cozaar)
 • betablockerare, såsom metoprolol (Lopressor)
 • kalciumkanalblockerare, såsom amlodipin (Norvasc)

Om du tar ett läkemedel mot högt blodtryck kan din läkare ordinera en dos Viagra till dig som är lägre än den vanliga dosen.

Viagra och alfablockerare

Om du tar en typ av blodtrycksläkemedel som kallas alfablockerare, kan det extra blodtrycksfallet från Viagra få dig att känna dig yr eller yr. Det kan till och med få dig att svimma. Om du tar en alfablockerare kommer din läkare att rekommendera en startdos på 25 mg Viagra, vilket är lägre än den vanliga startdosen.

Exempel på alfablockerare som används för högt blodtryck inkluderar:

 • doxazosin (Cardura)
 • prazosin (Minipress)
 • terazosin

Om du tar något av läkemedlen som anges ovan, tala om för din läkare om du känner dig yr eller yr eller svimmar efter att ha tagit Viagra.

Kontraindikationer: När ska man inte ta Viagra

Du bör inte använda sildenafil om du är allergisk mot det, eller om du tar andra läkemedel för att behandla pulmonell arteriell hypertoni, såsom riociguat (Adempas).

Ta inte sildenafil om du också använder ett nitratläkemedel mot bröstsmärtor eller hjärtproblem. Detta inkluderar nitroglycerin, isosorbiddinitrat och isosorbidmononitrat. Nitrater finns också i vissa fritidsdroger som amylnitrat eller nitrit. Att ta sildenafil tillsammans med ett nitratläkemedel kan orsaka en plötslig och allvarlig sänkning av blodtrycket.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

 • blindhet i ett eller båda ögonen
 • blödningsproblem
 • en blodcellssjukdom såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi
 • en fysisk deformitet av penis (såsom Peyronies sjukdom)
 • ett magsår
 • hjärtproblem (bröstsmärtor, hjärtrytmrubbningar, hjärtinfarkt)
 • högt eller lågt blodtryck
 • lever- eller njursjukdom
 • om du har blivit tillsagd att du inte ska ha samlag av hälsoskäl
 • problem med blodcirkulationen
 • pulmonell veno-ocklusiv sjukdom
 • retinitis pigmentosa (ett ärftligt tillstånd i ögat)

Sildenafil kan minska blodflödet till synnerven i ögat och orsaka plötslig synförlust. Detta har inträffat hos ett litet antal personer som tagit sildenafil, av vilka de flesta också hade hjärtsjukdom, diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol eller vissa redan existerande ögonproblem, och hos de som rökte eller var över 50 år. 

Det är inte klart om sildenafil är den faktiska orsaken till synförlust.

Ge inte denna medicin till någon under 18 år utan medicinsk rådgivning.

Varför är Viagra ett receptbelagt läkemedel i Sverige?

I Sverige kräver man att du får ett recept på Viagra, både för märkesmedicinen och generisk sildenafil. Din läkare kan erbjuda dig ett recept på Viagra om de beslutar att det är det säkraste behandlingsalternativet baserat på dina symtom, medicinska historia och allmänna hälsa.

Du kan få ett recept antingen personligen eller online. Med ett ständigt växande antal onlineapotek som tillhandahåller fjärrtjänster är det enklare än någonsin att hoppa över ett personligt läkarbesök och begära ett recept online.

Under konsultationen kommer de att bedöma dina symtom och sjukdomshistoria. De kan också ställa uppföljningsfrågor via den säkra meddelandeportalen online. Om de avgör att ED-medicin är rätt för dig, kommer de att tillhandahålla en receptplan. Att få ett recept tar vanligtvis cirka 24 timmar.

Risker med att köpa receptfri Viagra online

Vissa okontrollerade ED-läkemedel som säljs online utan recept är kända för att innehåll andra läkemedel.

När man köper från ett okänt företag riskerar man att få förfalskade läkemedel. Enligt vissa uppskattningar är mer än hälften av alla ED-läkemedel som säljs online förfalskningar. 

Hälsoproblem

Läkemedel för erektil dysfunktion som är godkända verkar genom att öka blodflödet till penis och kan ha biverkningar. Om man köper dem utan recept kommer man inte att få en chans att diskutera kontraindikation med sin läkare.

ED-läkemedel kan också vara farliga om man har vissa tillstånd, som hjärtsjukdomar. De kan interagera med andra läkemedel man tar, såsom blodförtunnande medel eller alfablockerare. Även att blanda dem med grapefruktjuice kan förvärra andra biverkningar. 

Om man köper naturliga läkemedel på nätet som visar sig innehålla ingredienser från riktiga ED-läkemedel kan man också utsätta ens hälsa för risker. 

Varför kan jag köpa Viagra med online recept?

Du kan besöka Dokteronline.com för att få ditt hälsotillstånd granskat av en allmänläkare och få Viagra-tabletter föreskrivna.

Dokteronline.com har ett nätverk av anslutna läkare och apotek. Man har alltid tillgång till medicinsk kunskap och får en ansvarsfull service. Läkarna företaget samarbetar med är registrerade som läkare i Sverige eller resten av Europa. Utöver sitt arbete för Dokteronline.com är de flesta av verksamma som allmänläkare.

Läkemedel mot impotens (potensmedel) online

Hur funkar Dokteronline.com?

Beställning

Man väljer de läkemedel man vill beställa. Genom att fylla i ensa personuppgifter och svara på de medicinska frågeformuläret kan man slutföra ens beställning. Ens svar på det medicinska frågeformuläret granskas sedan av en läkare. När ens beställning har bekräftats som lämplig skickar läkaren receptet till apoteket. Generellt sett packas sedan ens produkt och skickas till ens dörr inom tre arbetsdagar.

Betalning

I Sverige kan man betala med:

 • Klarna
 • Mastercard
 • Nordea bankkort
 • Visa

Leverans

Efter att betalningen har mottagits tar det 1 till 3 arbetsdagar innan beställningen skickas. Läkaren kommer att granska beställningen inom 24 timmar.

Detta innehåll ändrades och granskades senast den 11.05.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
thomas fischer

Medicinskt granskad av

Thomas Fischer är en pensionerad apotekare med omfattande kunskaper inom läkemedelsförsörjning, läkemedelsblåsning och läkemedelshantering. I över två år har Thomas Fischer arbetat som medicinsk rådgivare och redaktör för redaktionen på g2hp.net. Portalen g2hp.net ger oberoende och tillförlitlig information om läkemedel och hälsa. Innehållet som erbjuds här har noggrant undersökts av expertredaktörer.

Referenser

 1. Viagra. In: Drugs.com. URL:  https://www.drugs.com/
 2. Sildenafil (Viagra). In: NHS.uk. URL: https://www.nhs.uk/
 3. All About Viagra Medically reviewed by Melissa Badowski, PharmD, MPH, FCCP. In: Healthline Media UK Ltd. URL: https://www.healthline.com/
 4. Viagra. In: Rxlist.com URL: https://www.rxlist.com/
 5. Viagra (sildenafil). Medically reviewed by Alex Brewer, PharmD, MBA — Written by Helen Marshall, BPharm, MRPharmS. In:Healthline Media UK Ltd. URL: https://www.medicalnewstoday.com/
 6. Viagra (Sildenafil) . In: Everyday Health URL: https://www.everydayhealth.com/

VIKTIGT: Detaljerad information om de beskrivna behandlingarna finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats https://www.ema.europa.eu/en.

Ansvarsfriskrivning: På g2hp.net använder vi endast ackrediterade källor och använder oss av kollegiala granskningar för att bevisa att vårt innehåll är korrekt. Läs våra redaktionella riktlinjer för att få veta mer om hur vi fastställer medicinska fakta och förbereder vårt innehåll på ett professionellt korrekt, tillförlitligt och trovärdigt sätt.